Facebook ger oss möjligheten att zooma in på vår viktigaste målgrupp, vilket är unga män. Genom att testa olika koncept och deras påverkan, har vi dessutom lärt oss vilken metod som konverterar unga män bäst.
Lex Liebregts Program Manager Matchis

Affärsmål

Matchis mål är att fler personer ska donera sina stamceller. De vill hjälpa patienter som lider av leukemi och andra allvarliga sjukdomar. För att bygga ut sin databas med potentiella donatorer bad Matchis sin målgrupp att anmäla sig.

Matchis

Matchis är en ideell organisation som 2008 fick ANBI-status. En institution kan endast få ANBI-status om de dedikerar 90% av sina åtagande för allmänhetens välbefinnande. Matchis mål är dessutom att vara relevant, pålitlig och omtänksam.

NGO MÅL

Potentiella givare

Genom att använda Facebook-annonsering har vi framgångsrikt samlat in ett stort antal nya anmälningar online av stamcellsdonationer till Matchis. 

AFFÄRSLÖSNING

Delad kunskap för bästa resultat

Matchis ville via Facebook nå den bästa målgrupp för dem: män och kvinnor mellan 18 och 35 år. Vi skapade därför en särskild Facebook-kampanj för att rekrytera potentiella donatorer.

Genom att tidigare på året fokusera på räckvidd, frekvens och remarketing, kunde vi effektivt nå de viktigaste målgrupperna. Social Blues copywriters och designers skapade annonser för Matchis Foundation med ett effektivt budskap och en tydlig call-to-action, vilket visade sig leda till bra resultat. Efter det genomförde Social Blues Facebook-specialister omfattande tester med olika annonser, placeringar och målgrupper och kunde därmed uppnå de kvalitativa och kvantitativa målen som var satta.
Koen Verhoeff Marknadsföringschef Social Blue
FACEBOOK-TAKTIK

Räckvidd och frekvens, kundreferenser och karusellannonser

Målet med kampanjen för Matchis var att nå deras målgrupp på Facebook. Tillsammans med Matchis skapade vi perfekta karusellannonser för att uppnå bästa resultat. Tack vare räckvidd, frekvens och remarketing nådde annonserna ut till Facebook-användare i åldern 18 till 35 år.

Resultat

Räckvidd och frekvens hade opt-in som mål, vilket gjorde det möjligt att hitta och komma i kontakt med nya potentiella donatorer. Med hjälp av optimering med pixel, kunde Social Blue upprätthålla den höga kvaliteten.

Gratis buzz

Social Blue tar betalt per lead, vilket betyder att de drygt 1,9 miljoner visningar som kampanjen skapade kan ses som gratis buzz. Resultat: