Social Blues tjänst har genererat ett pålitlig och kontinuerligt flöde av kostnadseffektiva leads till vårt givarprogram genom nya Social Media-kanaler. I kombination med ett högt antal återkommande givare från dessa leads har denna kampanj genererat en suverän avkastning på investeringen i jämförelse med andra alternativ. Samtidigt har kampanjen varit en värdefull nationell marknadsföring av vårt varumärke.
Trent Osborn General Manager Fundraising & Community Engagement, CareFlight

Affärsmål

CareFlight startade en namninsamling i Australien för att samla in så många underskrifter som möjligt via en unik Facebook-kampanj. Tack vare denna kampanj har de utöka sitt givarregister med 3101 givare på 19 månader.

CareFlight åtagande

CareFlight’s uppdrag är att rädda liv, snabba på tillfrisknandet och att bidra till samhället genom att tillhandahålla snabba lösningar, av högsta möjliga kvalitet, till kritisk vård via flyg.

NGO MÅL

Potentiella månadsgivare

Vi har framgångsrikt använt Facebook-annonser för att generera givare för CareFlight. Detta genom att leverera höga volymer av högkvalitativa leads, som mäts av callcenter Unity4 från klick till konvertering.

Vi ville att vår optimering skulle vara 100%. Därför skapade vi tillsammans med CareFlight och Unity4 en mätningsmetod baserad på säljtunneln där vi steg för steg kunde mäta målgruppens resa, från annons till konvertering till regelbunden givare.
Bart Kramer Försäljningschef på Social Blue
AFFÄRSLÖSNING

Håll CareFlight i luften

CareFlight ville att så många som möjligt från deras målgrupp skulle underteckna namninsamlingen för att hålla CareFlight i luften. Genom att skriva på samt lämna sina uppgifter kunde man hålla sig uppdaterad om CareFlight och vid ett tillfälle bli förfrågad om att bli givare.

FACEBOOK-TAKTIK

Smart målgruppsinriktning och lookalike-målgrupper

Vi skapade en kampanj för CareFlight med målet att samla in underskrifter för en namninsamling. Tillsammans med CareFlight skapade vi den perfekta landningssidan för den bästa konverteringen. Med hjälp av skräddarsydda lookalike-målgrupper riktades annonserna till Facebook-användare med liknande intressen som CareFlight befintliga givare.

Resultat

Resultatet för denna kampanj överträffade alla förväntningar. Målgruppen, som var kvinnor 55+, nåddes enkelt och engagerades av annonserna på Facebook. Annonserna och dess positiva kommentarer skapade dessutom en hel del gratis marknadsföring för CareFlight. Resultat: