Privacyverklaring

Social Blue BV is blij dat u onze website heeft bezocht en geïnteresseerd bent in onze organisatie en diensten. We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens en informatie serieus en willen dat u zich veilig voelt tijdens uw bezoek aan onze website en het delen van uw gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens en andere informatie die met ons wordt gedeeld en/of door ons wordt verzameld.

Alle persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, worden behandeld in strikte overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) ('AVG'). Om het voor u korter en eenvoudiger te maken om onze privacyverklaring te lezen, verwijzen we in de volgende tekst alleen naar "gegevens" waar we "persoonsgegevens" bedoelen zoals gedefinieerd door de AVG.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens en exploitant van de website Social Blue (in alle talen) is:

Social Blue BV, gevestigd aan de Nieuwe Steen 27, (1625 HV) Hoorn, Nederland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer: 28688732.

Wij kunnen uw gegevens en informatie doorgeven aan een ander Social Blue-kantoor in het land of gebied van uw herkomst, zodat wij u gelokaliseerde informatie en advies kunnen geven. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze kantoren (Contact).

2. Wat voor gegevens verzamelt Social Blue op zijn website, met welk doel, op welke rechtsgrondslag en voor hoe lang?

Verzoek om informatie of advies

Wanneer u informatie of advies van ons wenst te ontvangen, kunt u een formulier op onze website invullen of ons een e-mail sturen met uw verzoek om informatie.

In het formulier vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken: uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel), bedrijfsnaam en website. Wij kunnen ook informatie verwerken die u vrijwillig verstrekt in het tekstvak van het formulier.

Als u ons een e-mail stuurt met uw verzoek om informatie, verwerken wij de gegevens en informatie die u in uw e-mail verstrekt.

Wij gebruiken deze gegevens en informatie uitsluitend om contact met u op te nemen en u de gevraagde informatie of het gevraagde advies te verstrekken. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is Art. 6 (1)(b) AVG.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor de beschreven doeleinden of dan vereist is volgens de toepasselijke wetgeving.

Nieuwsbrief en e-mails

U kunt u op onze website(s) inschrijven voor een nieuwsbrief. Wij vragen u hiervoor de volgende gegevens te verstrekken: voor- en achternaam, e-mailadres (zakelijk), telefoonnummer (zakelijk) en bedrijfsnaam. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door ons een e-mail te sturen of door te klikken op de link in de nieuwsbrief e-mail.

Wij sturen af en toe e-mails naar bestaande klanten. Deze bevatten bijvoorbeeld updates over nieuwe functies van ons Partner Portal, wat onze klanten inzicht geeft in hun marketingcampagnes. Wij sturen ook evenement-gerelateerde e-mails om redenen van klantenbinding. De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 (1) (f) AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking door ons een e-mail te sturen of door te klikken op de link in de nieuwsbrief.

Voor het verzenden van e-mails gebruiken wij de nieuwsbriefdienst van MailChimp. De provider is Rocket Science LLC, USA. Mailchimp is een dienst die kan worden gebruikt om het versturen van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren.

Server log-bestanden

Deze website verzamelt een reeks algemene gegevens bij elk bezoek. Deze informatie wordt opgeslagen in zogenaamde log-files van de server en kan bv. het tijdstip en de datum bevatten waarop onze website werd geraadpleegd, het type browser dat u gebruikt, de domeinnaam of het IP-adres van uw computer.

Het doel van deze verwerking is om onze website toegankelijk te maken vanaf uw apparaat en om het mogelijk te maken dat onze website correct wordt weergegeven op uw apparaat of in uw browser. De gegevens worden ook gebruikt om onze website te optimaliseren en om de veiligheid van onze systemen te waarborgen (Art. 6 (1)(f) AVG). Een evaluatie van deze gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor de beschreven doeleinden of dan vereist is volgens de toepasselijke wetgeving.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies om onze diensten af te stemmen op uw behoeften en om de structuur, navigatie en inhoud van de website beter op elkaar af te stemmen (Art. 6 (1)(a) AVG). Een cookie is informatie die op uw apparaat wordt opgeslagen door een website die u bezoekt. Sommige cookies worden op uw apparaat opgeslagen voor de duur van uw internetsessie en andere worden langer bewaard. Meer gedetailleerde informatie vindt u in onze ‘Cookies’-verklaring

3. Met wie delen wij de gegevens?

Wij geven geen gegevens door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn krachtens de toepasselijke wetgeving of op bevel van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Echter kunnen wij uw gegevens en informatie doorgeven aan een Social Blue-kantoor in het land of gebied van uw herkomst, zodat wij u gelokaliseerde informatie en advies kunnen geven.

Bovendien kunnen wij een beroep doen op andere bedrijven die uitsluitend namens ons gegevens verwerken, bijvoorbeeld om deze website te hosten. Een dergelijke gegevensverwerker is alleen gerechtigd de gegevens te verwerken die nodig zijn om zijn diensten en activiteiten uit te voeren en in overeenstemming met onze schriftelijke instructies. De verwerker garandeert dat hij passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen, zodat zijn verwerking voldoet aan de vereisten van dit privacybeleid en de GDPR en de bescherming van de rechten van alle betrokkenen waarborgt. De verwerking van gegevens door een verwerker wordt altijd geregeld door een schriftelijke gegevensverwerkingsovereenkomst tussen ons en de verwerker.

4. Waar worden mijn gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden verwerkt in de EU (Nederland).

Als uw gegevens worden overgedragen aan Social Blue-kantoren buiten de EU, zorgen we ervoor dat we voldoen aan de AVG-regels voor internationale gegevensoverdracht en zullen we u om uitdrukkelijke toestemming vragen voordat een dergelijke gegevensoverdracht plaatsvindt. Onder ‘contact opnemen’ kunt u vinden waar onze kantoren gevestigd zijn. Als we gebruikmaken van gegevensverwerkers buiten de EU, zorgen we ervoor dat er passende waarborgen zijn

5. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U hebt het recht om op verzoek van ons een bevestiging te krijgen of wij uw gegevens al dan niet verwerken. U hebt het recht om onze klantendienst(info@sociablue.com)een verzoek te sturen om dergelijke informatie te ontvangen (recht van toegang). U hebt ook het recht om onze klantendienst(info@sociablue.com)een verzoek te sturen om uw gegevens te corrigeren, te wissen of te beperken , alsook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij zullen uw verzoek onmiddellijk en in overeenstemming met de GDPR behandelen en u zonder onnodige vertraging een antwoord sturen, ten minste binnen een maand nadat wij uw schriftelijke verzoek hebben ontvangen.

Bovendien heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op grond van Art. 6 (1)(f) AVG te allen tijde op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie. Wij zullen de gegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Wij zullen u zonder onnodige vertraging een antwoord sturen, ten minste binnen een maand nadat wij uw schriftelijk verzoek hebben ontvangen.

U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken (recht op intrekking).

Als u klachten heeft over onze verwerking van uw gegevens of een verzoek heeft met betrekking tot uw rechten, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (privacy@socialblue.com). Als wij uw klachten niet kunnen oplossen, kunt u zich natuurlijk altijd wenden tot de Nederlandse toezichthoudende autoriteit (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of de rechtbank van Nederland.

6. Leadgeneratie en gegevens

Wij willen u erop wijzen dat Social Blue gespecialiseerd is in het genereren van leads voor haar klanten via Facebook of andere sociale media. Indien en voor zover wij gegevens (bijv. leadgegevens) verwerken in het kader van deze leadgeneratie-activiteiten, zijn wij slechts een verwerker en is onze klant de verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de AVG. Onze verwerking van deze gegevens zal altijd in overeenstemming zijn met de AVG en gebaseerd zijn op een overeenkomst tussen ons en de verwerkingsverantwoordelijke. Als u vragen hebt met betrekking tot onze leadgeneratie-activiteiten en de gegevens die wij voor onze klanten verwerken, kunt u contact opnemen met onze afdeling klantenservice (info@sociablue.com).

7. Bijwerken van deze verklaring

Wij wijzen u erop dat deze verklaring kan worden bijgewerkt, bijvoorbeeld als gevolg van herzieningen in de toepasselijke wetgeving. De bijgewerkte verklaring zal op onze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan onze website en de privacyverklaring regelmatig te controleren. De laatste bijwerking vond plaats in Februari 2022.

8. Contact opnemen

Indien u verder nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met onze klantendienst (info@socialblue.com)

Indien u vragen of opmerkingen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (privacy@socialblue.com)

Social Blue BV
Nieuwe Steen 27
1625 HV Hoorn
Nederland
KVK-nummer: 28688732