Integritetspolicy

Vi på Social Blue BV är glada att du besöker vår webbplats och att du är intresserad av vår organisation och våra tjänster. Vi tar hanteringen av dina personuppgifter och annan information på största allvar och vill att du som besökare känner dig trygg när du besöker vår webbplats och delar dina uppgifter med oss. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi använder dina personuppgifter och annan information, som du delar med oss eller som vi samlar från dig.

All personlig information som behandlas av oss, hanteras i strikt överensstämmelse med den europeiska allmänna dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679) ('GDPR'). För att förenkla och förkorta läsningen av vår integritetspolicy, använder vi "data" istället för "personuppgifter och annan information" i texten nedan enligt definitionen av GDPR.

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av data och operatör för Social Blues webbplats (på alla språk) är:

Social Blue BV, med adress Nieuwe Steen 27, (1625 HV) Hoorn, Nederländerna. Registrerat hos Handelskammaren i Nederländerna med organisationsnummer: 59384360.

Observera att vi kan dela din data med ett annat Social Blue kontor, i det land eller område som du befinner dig i, för att förse dig med lokal information och rådgivning. Du är även välkommen att kontakta våra lokala kontor direkt (Kontakt).

2. Vilken data samlar Social Blue, för vilket ändamål, på vilken rättslig grund och hur länge?

Begäran att få information eller råd

När du vill få information eller råd från oss, kan du antingen fylla i ett formulär på vår webbplats eller skicka ett e-postmeddelande med din begäran.

När du begär information via formuläret, vänligen uppge följande uppgifter: ditt förnamn och efternamn, e-postadress, telefonnummer (valfritt), företagsnamn och webbplats. Har du frivilligt fyllt i annan information i formulärets textruta, kan vi även behandla den informationen.

Om du skickar en begäran via e-post, behandlar vi uppgifterna och informationen som du tillhandahåller oss i ditt e-postmeddelande.

Datan du skickar till oss används uteslutande för att kontakta dig och ge dig den informationen eller det råd som du begärt. Den rättsliga grunden för behandling av dessa uppgifter är artikel 6 (1) (b) GDPR.

Vi kommer inte behålla din data längre än vad som krävs för det syften som beskrivs ovan eller för vad som är tillåtet enligt tillämpad lagstiftning.

Nyhetsbrev och e-post 

Du kan registrera dig för våra nyhetsbrev på våra hemsidor. Vi ber att du tillhandahåller följande information: Förnamn och efternamn, e-postadress (arbete), telefonnummer (arbete) och företagsnamn, Den lagliga grunden för hanteringen är Art. 6 (1) (a) GDPR. Du kan dra tillbaka ditt godkännande när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till oss eller genom att klicka på länken i nyhetsbrevet.

Ibland skickar vi e-post till befintliga kunder. Detta inkluderar till exempel uppdateringar gällande nya funktioner i vår partnerportal vilket ger våra kunder insyn i sina marknadsföringskampanjer. Vi skickar också ut händelserelaterade e-postmeddelanden på grund av kundlojalitet. Den lagliga grunden för hantering är Art. 6 (1) (f) GDPR. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande av datahanteringen genom att skicka ett e-postmeddelande till oss eller genom att klicka på länken i nyhetsbrevet.

Som tjänst för att skicka ut nyhetsbrev så använder vi MailChimp. Leverantören är Rocket Science LLC, USA. MailChimp är en tjänst som kan användas för att organisera och analysera utskick av nyhetsbrev.

Server log-files

Denna webbplats samlar in en mängd allmän information vid varje besök. Denna data lagras i så kallade loggfiler på servern och kan t.ex. inkludera datum och tid då webbplatsen besöktes, vilken webbläsare som används, domännamnet eller datorns IP-adress.

Syftet med denna behandling är att göra vår webbplats tillgänglig från din enhet (dator, surfplatta eller mobiltelefon) och för att göra det möjligt för vår webbplats att visas korrekt på din enhet eller i din webbläsare. Uppgifterna används även för att optimera vår webbplats och för att försäkra oss om att våra system är säkra (artikel 6 (1) (f) GDPR). Denna data används inte i marknadsföringssyfte.

Vi kommer inte behålla din data längre än vad som krävs för det syften som beskrivs ovan eller för vad som är tillåtet enligt tillämpad lagstiftning.

Cookies

På vår webbplats, använder vi cookies för att anpassa våra tjänster efter dina behov och för att förbättra webbplatsens struktur, navigering och innehåll (artikel 6 (1) (a) GDPR). En cookie är information som lagras på din enhet på begäran av den webbplats du besöker. Vissa cookies lagras endast på din enhet under tiden du besöker webbplatsen och andra lagras längre. Du kan läsa mer detaljerad information om Cookies i vår ‘Cookiepolicy’.

3. Vem delar vi datan med?

Vi delar inte din data med tredje part utan att ha fått ditt uttryckliga samtycke. De enda undantagen är när vi är skyldiga att dela datan enligt tillämpad lagstiftning eller på begäran av den behöriga tillsynsmyndigheten.

Observera att vi kan dela din data med ett annat Social Blue kontor, i det land eller område som du befinner dig i, för att förse dig med lokal information och rådgivning.

Utöver detta kan vi anställa andra företag som behandlar data enbart för våra räkning, till exempel en värd för webbplatsen. I dessa fall har företaget endast rätt att behandla den information som krävs för att utföra sina tjänster och aktiviteter och i enlighet med våra skriftliga instruktioner. Vid sådan databehandling garanterar vi att datan har genomgått lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder så att dess behandling uppfyller kraven i denna integritetspolicy och enligt GDPR och därmed garanteras skyddet för alla registrerade rättigheter. Behandlingen av data av en databehandlare ska alltid regleras av ett skriftligt databehandlingsavtal mellan oss och databehandlaren.

4. Vart behandlas mina uppgifter?

Dina uppgifter behandlas inom EU (Nederländerna).

Om dina uppgifter delas med ett Social Blue kontor utanför EU, garanterar vi att GDPR-reglerna för internationell dataöverföring följs och vi ber dig dessutom om ditt uttryckliga samtycke innan sådan dataöverföring sker. Under ”Kontakt” ser du i vilka länder vi är aktiva. Om vi delar din data utanför EU vidtar vi nödvändiga skyddsåtgärder så att din data förblir skyddad.

5. Dina rättigheter gällande din data

Du har rätt att veta vilken data vi har registrerat om dig. Du har rätt att kontakta vår kundtjänst (info@sociablue.com) och be om denna typ av information (rätt till tillgång). Du har även rätt att be vår kundtjänst (info@sociablue.com) korrigera, radera eller begränsa användningen av din data och du har även rätt till dataportabilitet. Vi kommer att behandla din begäran omedelbart och enligt GDPR och vi kommer att besvara dig utan onödigt dröjsmål, inom en månad efter det att vi har mottagit din skriftliga begäran.

Du har även rätt att när som helst, med vilken anledning som helst, protestera mot behandlingen av din data baserat på artikel 6 (1) (f) GDPR. Vi kommer då avbryta behandlingen av din data, såvida vi inte kan bevisa berättigande skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av juridiska fordringar. Vi kommer att besvara dig utan onödigt dröjsmål,
inom en månad efter det att vi har mottagit din skriftliga begäran.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till oss.

För att skicka in ett klagomål gällande vår behandling av din data eller för frågor gällande dina rättigheter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud (privacy@socialblue.com). Om vi inte kan lösa dina klagomål så kan du ju självklart kontakta Svenska dataskyddsmyndigheten (https://www.datainspektionen.se) eller domstolen i Sverige.

6. Generering av leads och data

Vänligen notera att Social Blue är specialiserade på att generera leads för sina kunder via Facebook och andra sociala medier. Om, och när, vi bearbetat data (t.ex. data för leads) i samband med aktiviteter för att generera leads, är vi endast processor och vår kund är kontrollenheten, enligt definitionen i GDPR. Vår behandling av denna data ska alltid ske i enlighet med GDPR och baseras på ett avtal mellan oss och kontrollenheten. Om du har frågor gällande våra aktiviteter, generering av leads och de uppgifter vi behandlar för våra kunder, vänligen kontakta vår kundtjänst (info@sociablue.com).

7.0 Revideringar av denna policy

Observera att denna policy kan revideras, till exempel på grund av revideringar i tillämpad lagstiftning. Den reviderade policyn kommer att publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du kontrollerar vår webbplats och integritetspolicy regelbundet. Den senaste revideringen gjordes i November 2020.

8. Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta vår kundtjänst (info@socialblue.com).

Vid frågor och funderingar gällande dataskydd och integritet, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud (privacy@socialblue.com).

Social Blue BV
Nieuwe Steen 27
1625 HV Hoorn
Nederländerna
Handelskammarens nummer: 59384360